8-9.06.2018 Laparoskopowe zaopatrywanie powikłań śródoperacyjnych: naprawa uszkodzeń jelit, pęcherza moczowego, moczowodów i naczyń

Prowadzący kurs omówią̨ przebieg i skuteczność zabiegów laparoskopowych w porównaniu do zabiegów tradycyjnych
8-9.06.2018 Laparoskopowe zaopatrywanie powikłań śródoperacyjnych: naprawa uszkodzeń jelit, pęcherza moczowego, moczowodów i naczyń

13-14.4.2018 Kolposkopia dla zaawansowanych

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKPSz), członka E.F.C. oraz I.F.C.P.C
13-14.4.2018 Kolposkopia dla zaawansowanych
IV Międzynarodowy Kongres PTUG 20-21 kwietnia 2018

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy – kurs podstawowy

 

wyslij zgl

 

25-26.11.2016

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKPSzM), członka E.F.C. oraz I.F.C.P.C.

25 listopada  - piątek

Rejestracja 10:30

11:00 Rozpoczęcie kursu

 • 11:00- 11:30 - Morfogeneza raka szyjki macicy.
 • 11:30-12:30 -Technika badania kolposkopowego
 • 12:30-13:00Międzynarodowe Mianownictwo Kolposkopowe. (Wytyczne EFC, powiązanie cytologii, HPV i histologii, interpretacja wyników, pobieranie wycinków, LLETZ, konizacja, laser).
 • 13:00-14:00- Obiad
 • 14:00-15:00 - Zasady badania kolposkopowego. (SCJ, metaplazja, prawidłowe obrazy, ciąża, LSIL, HSIL, cytologia, histopatologia, wirusologia).
 • 15:16:00- Zasady diagnostyki kolposkopowej. (Zmiany łagodne, CIN/cGIN/VaIN/VIN, rak, planowanie postępowania, raportowanie) 
 • 16:00-18:00-   Warsztaty kolposkopowe
 • 18:30 – Kolacja

 

 • 26 listopada -  sobota
 • 9:00-10:00 - Nauka kolposkopii poprzez e-learning.  
 • 10:00-11:00 - Kolposkopia pochwy i sromu  
 • 11:00- 12:00 - Postepowanie we wznowach po leczeniu CIN szyjki macicy.  .
 • 12:00- 13:00 -Rekomendacje i organizacja postępowania w dysplazji dolnego odcinka narządu rodnego
 • Test
 • Rozdanie certyfikatów w przypadku zaliczenia testu

 

Podstawy teoretyczne kursu- wiedza, którą powinien opanować uczestnik kursu.

 

Prawidłowa szyjka macicy

 1. Struktura fizjologiczna
 2. Metaplazja
 3. Strefa transformacji (The transformation zone)
 4. Zmiany w obrębie strefy transformacji
 5. Podstawy histologiczne kolposkopii. Znaczenie nabłonków, podścieliska I konfiguracji powierzchni.

Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy (CIN)

 1. Nomenklatura
 2. Epidemiologia
 3. Patogeneza
 4. Natural history
 5. Cechy histologiczne
 6. Staging

Skrining raka szyjki macicy.

 1. Podstawy
 2. Zalecenia Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.
 3. Zagrożenia związane ze skriningiem, ograniczenia, wady.        
 4. Zapewnienie jakości i kryteria oceny
 5. Wskazania do etapu pogłebionego (kolposkopia)
 6. Standardy kolposkopowe (PTKPSzM)

Śródnabłonkowa neoplazja pochwy - VaIN

 1. Nomenkklatura
 2. Epidemiologia
 3. Patogeneza
 4. Natural history
 5. Cechy histologiczne

Śródnabłonkowa neoplazja sromu- VIN

 1. Nomenkklatura
 2. Epidemiologia
 3. Patogeneza
 4. Natural history
 5. Cechy histologiczne

Śródnabłonkowa neoplazja odbytu- AIN

 1. Nomenkklatura
 2. Epidemiologia
 3. Patogeneza
 4. Natural history
 5. Cechy histologiczne

Inne stany patologiczne dolnego odcinka narządu rodnego

 1. HPV
 2. Actinomycosis
 3. Herpes
 4. Bacterial infections
 5. Chlamydia Trachomatis
 6. Trichomonas Vaginalis
 7. HIV
 8. Polipy

Ciąża i antykoncepcja

 1. Prawidłowa szyjka macicy w ciąży
 2. Cytologia w ciąży
 3. Nieprawidłowości szyjki macicy w ciąży
 4. Zmiany fizjologiczne.
 5. Efekty antykoncepcji hormonalnej w cytologii
 6. Efekty antykoncepcji hormonalnej w histologii
 7. Efekty antykoncepcji hormonalnej w kolposkopii
 8. Efekty IUD w cytologii

Cytologia

 1. Zasady diagnostyki cytologicznej
 2. Klasyfikacje cytologiczne
 3. Prawidłowy rozmaz
 4. Efekt działania hormonów na obraz cytologiczny
 5. Różne narzędzia do pobierania cytologii

Histologia

 1. Przygotowanie preparatu.
 2. Zasady diagnostyki histologicznej
 3. Jak pobieranie wycinków może wpływać na rozpoznanie histologiczne.

Wyposażenie kolposkopowe

 1. Kolposkop, budowa, filtry, powiększenia, długość ogniskowa.
 2. Rodzaje szpatułek
 3. Zasady stosowania próby solnej I filtra zielonego
 4. Zasady stosowania próby octowej
 5. Zasady stosowania próby jodowej (Schillera)
 6. Zasady stosowania pasty Monselsa
 7. Zasady sterylizacji/dekontaminacji wyposażenia pracowni kolposkopowej
 8. Aspekty bezpieczeństwa leczenia miejscowego
 9. Aspekty bezpieczeństwa znieczulenia miejscowego

Zasady postępowania

 1. Postępowanie wyczekujące
 2. Destrukcja vs. wycięcie
 3. Ectropion
 4. Nieadekwatne rozmazy
 5. Infekcje
 6. Nieprawidłowości cytologiczne nabłonka gruczołowego
 7. cGIN
 8. Podejrzenie inwazji
 9. Potwierdzony stopień zaawansowania 1A1
 10. Potwierdzony stopień zaawansowania 1A2
 11. Potwierdzony stopień zaawansowania 1B+)
 12. Follow-up po leczeniu CIN
 13. Follow-up po leczeniu cGIN
 14. VaIN
 15. VIN
 16. Nieprawidłowa cytologia u kobiet pomenopauzalnych
 17. Co testing
 18. Diagnostyka wirusologiczna
 19. pINK16

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności i tematyki wykładów