8-9.06.2018 Laparoskopowe zaopatrywanie powikłań śródoperacyjnych: naprawa uszkodzeń jelit, pęcherza moczowego, moczowodów i naczyń

Prowadzący kurs omówią̨ przebieg i skuteczność zabiegów laparoskopowych w porównaniu do zabiegów tradycyjnych
8-9.06.2018 Laparoskopowe zaopatrywanie powikłań śródoperacyjnych: naprawa uszkodzeń jelit, pęcherza moczowego, moczowodów i naczyń

13-14.4.2018 Kolposkopia dla zaawansowanych

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKPSz), członka E.F.C. oraz I.F.C.P.C
13-14.4.2018 Kolposkopia dla zaawansowanych
IV Międzynarodowy Kongres PTUG 20-21 kwietnia 2018
 
WARSZTATY PRAKTYCZNE

"DIAGNOSTYKA DOPPLEROWSKA W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII"

9 grudnia 2016
Zaliczane do certyfikatu


pod patronatem Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego
i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Prowadzący:
Prof.dr hab. med. Mariola Ropacka-Lesiak
Prof.dr hab. med. Marek Pietryga
 
                                                                                                                                                           


piątek 9
grudnia 2016
 
13.30               Rejestracja

14.00-14.30   Praktyczne wskazówki i uwarunkowania techniczne w badaniach ultrasonograficznych
                       Marek Pietryga

14.30-18.30    Zajęcia praktyczne

18.30-18.45  przerwa kawowa

18:45-20:00  Zajęcia praktyczne

Koszt

  • warsztaty praktyczne: 800zł


* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności i tematyki wykładów