8-9.06.2018 Laparoskopowe zaopatrywanie powikłań śródoperacyjnych: naprawa uszkodzeń jelit, pęcherza moczowego, moczowodów i naczyń

Prowadzący kurs omówią̨ przebieg i skuteczność zabiegów laparoskopowych w porównaniu do zabiegów tradycyjnych
8-9.06.2018 Laparoskopowe zaopatrywanie powikłań śródoperacyjnych: naprawa uszkodzeń jelit, pęcherza moczowego, moczowodów i naczyń

13-14.4.2018 Kolposkopia dla zaawansowanych

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKPSz), członka E.F.C. oraz I.F.C.P.C
13-14.4.2018 Kolposkopia dla zaawansowanych
IV Międzynarodowy Kongres PTUG 20-21 kwietnia 2018

Praktyczna ultrasonografia w codziennej praktyce ginekologa-położnika

10 maja 2017

 


pod patronatem Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego
i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego


Kierownictwo naukowe:

prof.dr hab. med  Mariola Ropacka-Lesiak
    -Przewodnicząca Sekcji Ultrasonograficznej PTGem

prof. dr hab. med. Marek Pietryga
    - Przewodniczący sekcji Ultrasonograficznej PTG

10 maja 2017

10:00 - 10:30 Maciej Stukan - Rzadkie  i przerzutowe  nowotwory jajnika w USG
10:30 - 11:00 Maciej Stukan - Ultrasonografia czy modele predykcyjne w diagnostyce różnicowej guzów jajnika (łagodny vs. złośliwy).                    
   
11:00 Mariola Ropacka-Lesiak, Marek Pietryga
 

Ultrasonografia w I trymestrze ciąży 

 

Zaburzenia wzrastania płodu- IUGR

 

Ocena szyjki macicy

 

Analiza blizny po cięciu cesarskim

 

Wady w zespołach genetycznych

 

Ocena łożyska i jego patologii

 

Ciąża wielopłodowa

20:00 Kolacja

 * Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności i tematyki wykładów