8-9.06.2018 Laparoskopowe zaopatrywanie powikłań śródoperacyjnych: naprawa uszkodzeń jelit, pęcherza moczowego, moczowodów i naczyń

Prowadzący kurs omówią̨ przebieg i skuteczność zabiegów laparoskopowych w porównaniu do zabiegów tradycyjnych
8-9.06.2018 Laparoskopowe zaopatrywanie powikłań śródoperacyjnych: naprawa uszkodzeń jelit, pęcherza moczowego, moczowodów i naczyń

13-14.4.2018 Kolposkopia dla zaawansowanych

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKPSz), członka E.F.C. oraz I.F.C.P.C
13-14.4.2018 Kolposkopia dla zaawansowanych
IV Międzynarodowy Kongres PTUG 20-21 kwietnia 2018

Praktyczna ultrasonografia w codziennej praktyce ginekologa-położnika

30 września 2016

 


pod patronatem Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego
i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego


Kierownictwo naukowe:

prof.dr hab. med  Mariola Ropacka-Lesiak
    -Przewodnicząca Sekcji Ultrasonograficznej PTGem

prof. dr hab. med. Marek Pietryga
    - Przewodniczący sekcji Ultrasonograficznej PTG

 30 września 2016

8 30 – 9 30

Ultrasonografia w I trymestrze ciąży

9 30 – 10 00

Zaburzenia wzrastania płodu- IUGR

10 30 – 11 00

Zaburzenia wzrastania - makrosomia

11 00 – 11 15

Ocena szyjki macicy

11 15 – 11 45

Analiza blizny po cięciu cesarskim

11 45 – 12 15

Wady w zespołach genetycznych

12 45 – 13 15

Ocena łożyska i jego patologii

13 15 – 14 00

Ciąża wielopłodowa

14 00 Obiad

 * Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności i tematyki wykładów