8-9.06.2018 Laparoskopowe zaopatrywanie powikłań śródoperacyjnych: naprawa uszkodzeń jelit, pęcherza moczowego, moczowodów i naczyń

Prowadzący kurs omówią̨ przebieg i skuteczność zabiegów laparoskopowych w porównaniu do zabiegów tradycyjnych
8-9.06.2018 Laparoskopowe zaopatrywanie powikłań śródoperacyjnych: naprawa uszkodzeń jelit, pęcherza moczowego, moczowodów i naczyń

13-14.4.2018 Kolposkopia dla zaawansowanych

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKPSz), członka E.F.C. oraz I.F.C.P.C
13-14.4.2018 Kolposkopia dla zaawansowanych
IV Międzynarodowy Kongres PTUG 20-21 kwietnia 2018
"Diagnostyka ultrasonograficzna - wady rozwojowe"
29 września 2016
 

30  puntów sekcji PTG USG

– interaktywny kurs prezentujący wiedzę na temat zaburzeń rozwojowych płodu na przypadkach klinicznych

pod patronatem Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego
i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego


Prowadzący:

Prof. dr hab. med. Mariola Ropacka–Lesiak

Prof. dr hab. med. Marek Pietryga


Czwartek, 29 września 2016


10 30 – 11 00

Kalkulacja ryzyka złośliwości guzów jajników - ultrasonografia, markery laboratoryjne i aplikacje internetowe. Przegląd literatury oraz analiza na przypadkach klinicznych.

dr Maciej Stukan

11 00 – 11 30

Ocena prawidłowej budowy płodu – prezentacja live

11 30 – 12 00

Ocena serca płodu – prezentacja live

12 00 – 12 30

Wady układu moczowego

12 30 – 14 00

Wady układu nerwowego

14 00 – 14 30

Obiad

14 30 – 16 00

Nieprawidłowości rozwojowe układu pokarmowego

16 00 – 17 00

Wady przedniej ściany jamy brzusznej

17 00 – 17 15

Przerwa kawowa

16 45 – 18 00

Wady układu oddechowego

18 00 – 19 30

Nieprawidłowości rozwojowe układu kostnego

19 30 Kolacja

 

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności i tematyki wykładów