8-9.06.2018 Laparoskopowe zaopatrywanie powikłań śródoperacyjnych: naprawa uszkodzeń jelit, pęcherza moczowego, moczowodów i naczyń

Prowadzący kurs omówią̨ przebieg i skuteczność zabiegów laparoskopowych w porównaniu do zabiegów tradycyjnych
8-9.06.2018 Laparoskopowe zaopatrywanie powikłań śródoperacyjnych: naprawa uszkodzeń jelit, pęcherza moczowego, moczowodów i naczyń

13-14.4.2018 Kolposkopia dla zaawansowanych

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKPSz), członka E.F.C. oraz I.F.C.P.C
13-14.4.2018 Kolposkopia dla zaawansowanych
IV Międzynarodowy Kongres PTUG 20-21 kwietnia 2018

Uroginekologia w praktyce klinicznej
– diagnostyka i algorytmy postępowania terapeutycznego

 

Program szkolenia do uzyskania certyfikatu PTUG I

 

Dzień I 7.10.2016 Piątek

11:00 - 11:15  Powitanie - M. Jóźwik, P. Szymanowski

11:15 - 12:00  Wprowadzenie-choroby uroginekologiczne i nowoczesne możliwości ich leczenia. - M. Jóźwik

12:00 - 12:45  Zasady badania uroginekologicznego (pacjentka)- P. Szymanowski

 

12:45 - 13:15  Przerwa obiadowa

13:15 - 14:00  Diagnostyka ultrasonograficzna w uroginekologii ( pacjentka) W.K. Szepieniec

14:00 - 14:45  Zasady wykonywania i znaczenie badania urodynamicznego -H. Szweda

                       

14:45 - 15:30  Badanie urodynamiczne (pacjentka) -H. Szweda, E. Świś

 

15:30 - 16:00  Przerwa na kawę

16:00 - 16: 45 Fizjoterapia w leczeniu chorób uroginekologicznych -A.Rojek

16:45 - 17:30  Pessaria w leczeniu obniżenia narządów miednicy mniejszej oraz nietrzymania moczu - H. Szweda

                       

Dzień II 8.10.2016 Sobota

09:00 - 09:45  Hormonalna terapia zastępcza oraz miejscowa estrogenizacja w uroginekologii - W.K. Szepieniec

09:45 - 10:30 Farmakologiczne leczenie pęcherza nadreaktywnego. Toksyna botulinowa

                        M.Joźwik

10:30 - 11:15  Aspekty psychosomatyczne w uroginekologii -B. Langmann

11:15 - 11:45  przerwa na kawę

11:45 - 12:30  Ustalanie wskazańdo leczenia i leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu
                     M. Jóźwik

                       

12:30 - 13:15  Ustalanie wskazańdo leczenia obniżenia narządów miednicy mniejszej

                        P. Szymanowski

13:15 - 14:00 Operacyjne metody leczenia obniżenia narządów miednicy mniejszej P. Szymanowski

14:00 - 14:30  Rozdanie certyfikatów PTUG I przez prezesa PTUG prof. Marcina Jóźwika

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności i tematyki wykładów